Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Beste mevrouw Van Asten,

U heeft de AVG-verklaring aangevraagd. Deze zit als bijlage in Pdf-formaat.

Een AVG-verklaring is geen juridisch document maar een verklaring waarin u zelf verklaart dat u alle inspanningen hebt gepleegd om aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming te voldoen.

De AVG-verklaring is onderdeel van uw AVG-dossier. Wij raden u aan een (digitale) map aan te leggen met onderstaande indelingen en die te vullen/onderhouden zoals hieronder beschreven is.

AVG-dossier

1.AVG-verklaring;

2.Inventarisatie:

 • Overzicht persoonsgegevens;
 • Overzicht doelbinding: persoonsgegevens, overeenkomst, verwerkingen, bewaartermijn;

3.Privacy policy;

4.Verwerkersovereenkomsten met derden/leveranciers;

5.Geheimhoudingsverklaringen van medewerkers;

6.Overeenkomsten:

 • Lidmaatschapsovereenkomsten;
 • Lijst van online inschrijvingen;

7.Datalekken rapportages;

8.AVG-gerelateerde procedures:

 • Back-up van persoonsgegevens;
 • Verwijderen van persoonsgegevens;
 • Autorisatiebeleid;
 • Sleutelbeleid;

9.Verwerkingenregister:

 • Type persoonsgegevens;
 • De verwerkingsdoeleinden;
 • Bron van de gegevens;
 • Met welke partijen worden gegevens gedeeld;
 • Bewaartermijn;

Met vriendelijke groet,

Secretariaat AVG